ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਰੋਡ ਟ੍ਰਿੱਪ ਲਗਾਓ

ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਖੋਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ

Share  Facebook Twitter Pinterest | Print Your browser does not support SVG.
ਅਲਾਸਕਾ ਹਾਈਵੇ | Andrew Strain

ਅਗਲਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੂਰਿੰਗ ਰਾਹਾਂ ਨਾਲ – ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਟਾਪ ਹਨ – ਨਵੀਆਂ ਖੁਬਸੂਰਤ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ।

ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਰ ਕਈ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬਿਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾਤੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਾਂ। ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਸਦਕਾ ਰੋਡ ਟ੍ਰਿੱਪ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਉੱਤਮ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਿਆਤ ਥਾਂ ਦੀ ਉਤੇਜਕਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣਾ (ਜਾਂ ਆਪਣੇ) ਰੂਟ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੁੜੋ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਟਾਪਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰੋ

ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ

ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ
ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾ

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸਰਗਰਮ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ, ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਤਾਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ
ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿੱਪ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਆਕਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀਲਾਂ ਲੱਭੋ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ
ਸਫ਼ਰ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀਲਜ਼

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀਲਾਂ ਲੱਭੋ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ